Vigtig info:

Denne artikel er skrevet af en ekstern person uden tilknytning til Raw Organics. Den er derfor et udtryk for vedkommendes egen personlige holdning. Enhver mening i denne artikel er ikke et udtryk for Raw Organics’ officielle holdning. Raw Organics CBD-produkter er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle eller kurere sygdomme. Ønsker du dette, anbefaler vi, at du opsøger lægehjælp. Vores CBD Olier et kosmetisk produkt til udvendig brug.

Tidligere blev ADHD og symptomer på ADHD hos børn betragtet som om, at barnet var dårligt opdraget, uartigt eller bare overfyldt med energi, som gjorde, at mange børn med indlæringsvanskeligheder og koncentrationsbesvær tidligt i opvæksten blev stemplet og fik en negativ mærkat på sig i resten af opvæksten.

I 2020 er vi dog blevet væsentligt klogere på, hvad attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) er, samt hvordan det påvirker det barn, der lider af det. Denne forståelse for ADHD og de problemer, som sygdommen er årsag til hos børn i forhold til fokuseringsvanskeligheder, indlæringsevnen, problemerne med fastholdelsen af koncentrationen, samt hvordan disse påvirker børns skolegang, har ført til et helt andet syn på, hvilken tilgang man vælger at undervise og tackle børn med ADHD på.

Blandt de produkter der har en positiv påvirkning på graden af ADHD og kontrollen deraf, er CBD Olie.

Hvad er ADHD?

ADHD står som nævnt for attention deficit hyperactivity disorder og er en sygdom, der især hos børn og unge påvirker deres evne til at fokusere og forholde sig i ro. Netop disse evner har gjort, at børn med ADHD i årtier har haft det svært i folkeskolen og senere hen i diverse uddannelsessystemer, der ikke altid er struktureret til at rumme børn med ADHD.

Børn med ADHD er derfor tit blevet oplevet som forstyrrende elementer i klasselokalet, hvor deres ADHD har gjort, at nemt er blevet distraheret og har virket forstyrrende på resten af undervisningen grundet deres hyperaktivitet.

Selve sygdommen, som vi kender som ADHD, skyldes en kemisk ubalance i den ramtes hjerne, som gør, at for eksempel koncentrationsevnen nedsættes, mens aktivitetsniveauet øges. Desværre ses det også tit, at børn med ADHD også lider af andre psykiske sygdomme, så har man mistanke om, at ens barn har ADHD, så anbefaler flere eksperter på området, at man får en udredning og diagnose så tidligt som muligt, så behandlingen kan begyndes tidligt.

Sådan kontrollerer du ADHD

Der findes i dag flere former for behandlingsmetoder, der kan kontrollere eller nedtone ADHD hos børn, så de med tiden lærer og udvikler sig til, at de kan kontrollere og leve et nærmest normalt liv, uden at deres ADHD spænder ben for dem.

Blandt de mange behandlingsformer er diverse terapiformer, hvor patienterne lærer at begrænse deres symptomer. Der findes dog ingen behandlingsform, der kan kurere ADHD, så det bedste man kan gøre, er at minimere symptomerne så meget, at man kan få et funktionsdygtigt liv, hvor symptomerne skubbes i baggrunden, så de ikke spænder ben for en normal tilværelse.

En af metoderne som terapien giver ADHD-ramte børn, er metoder, hvorpå de via fysisk aktivitet kan lære øget selvkontrol.

Idet ADHD skyldes en kemisk ubalance i hjernen, kan denne også behandles medicinsk. Det ses tit, at begge behandlingsformer anvendes sammen.

CBD olie (10% / 1000mg CBD)
599,00 kr
Læs mere og køb her

CBD mod ADHD

CBD og CBD olie er efterhånden blevet anderkendt af mange forkellige kilder for at have vist en gavnlig effekt på en lang række symptomer. Blandt de symptomer, som cannabisolie med CBD har vist sig at have en gavnlig effekt på, findes psykiske lidelser som, stress, angst og søvnløshed.

Det er derfor ikke overraskende, at forskere også har spekuleret i, hvorvidt CBD også kan have en gavnlig effekt mod ADHD, idet ADHD er en sygdom, hvis symptomer finder sted i det ramte menneskes hjerne.

Et klassisk symptom på ADHD er, at barnet typisk har et højt kortisolniveau, samtidig med at dopaminniveauet er lavt. Det høje kortisolniveau påvirker stressniveauet, som gør, at barnet føler sig mentalt svag, samtidig med at det vil være uklar, umotiveret og træt.

Et højt kortisolniveau påvirker også blodtilstrømningen og glukoseforsyningen til hjernen, så det giver hyppige humørsvingninger med kort varsel. Dette symptom fra ADHD kan gøre, at man med tiden udvikler en depression.

Det høje kortisolniveau kan også medføre, at evnen til at slappe af og restituere svækkes. Dermed bliver det en selvforstærkende effekt, da en ordentlig søvnrytme er medvirkende til, at man bedre kan koncentrere sig og være fokuseret.

Netop den manglende evne til at slappe af er et symptom, som CBD olie er kendt for at have en markant effekt på. I forhold til ADHD kan CBD olie dermed være med til at bryde det mønster, så personen med ADHD kan slappe af og opnå et ordentligt søvnmønster. CBD kan dermed være med til at begrænse symptomerne fra ADHD, så de ikke udvikler sig til stress eller depression.

CBD mod ADD

Når du tager CBD olie mod ADHD, så er det med henblik på at CBD oliens minimerer det høje kortisolniveaus påvirkning, så brugeren lettere får mulighed for at slappe af og opnå et bedre søvnmønster. Cannabinoiderne fra CBD olien har en positiv effekt på den samlede mentale sundhed hos ADHD-patienter. Det har CBD, da den gør, at dopaminen bliver mere tilgængelig for hjernen og dermed styrker signalsystemet i hjernen – især store dele af forhjernen og storhjernens hjernebank.

Den styrkede tilgængelighed af dopamin i hjernen vil være noget, der påvirker både motivation og det generelle velvære, da dopamin også udløses via opnåelse af succes og kærlighed.

Ingen risiko eller bivirkninger

Psykofarmaka, altså medicin mod psykiske lidelser, er desværre ofte kendt for at have diverse former for bivirkninger, når diverse kemiske formler blandes med henblik på adfærdsændringer hos patienter og brugere. Det er derfor ikke uden risiko eller negative bivirkninger, at man som syg tager disse former for medicin.

Her har CBD olie den klare fordel, at når det tages mod ADHD, så er det et naturligt kosttilskud, som ikke har nogle af de uønskede og til tider ubehagelige bivirkninger, som den traditionelle psykofarmaka er kendt for at have.

CBD olie kan hverken gør dig skæv eller påvirket, ligesom man heller ikke bliver afhængig af det. Dette er en skrøne, som desværre ikke helt er manet til jorden endnu. Cannabinoiderne (CBD’en) er et naturligt planteekstrakt fra cannabisplanten, som på gældlig vis har vist sig at have en positiv effekt på menneskers mentale sundhed.

En af årsagerne til at cannabinoiderne har en positiv effekt på menneskers mentale sundhed, er, at cannabinoiderne findes både i cannabisplanten og i den menneskelige krop. Du får derfor en naturmedicin, der allerede befinder sig i din krop.

Især når det gælder opfattelsesevnen hos brugerne, ser det ud til, at CBD olien har en positiv effekt på ADHD-ramte, der ofte melder om, at brugen af CBD olie har skærpede deres sanser og styrket deres evne til at fokusere og koncentrere sig, hvilket er to af de symptomer, der ofte skaber problemer for ADHD-patienter i forbindelse med skolen og ungdomsuddannelser.

Doseringen af CBD er altid individuel, da både lidelsesgraden og kropsvægten spiller ind i forhold til, hvor stor en dosering af CBD olie man skal tage. Det er dog ganske trygt at tage CBD olie. Hvis du tager CBD olie i overensstemmelse med de anviste doseringer, så er der ingen risiko forbundet dermed.

Med cannabinoiderne allerede i vores krop går CBD olien ind hurtigt og giver en effekt, hvor balancen i kroppen genoprettes på en sådan måde, som de færreste former for medicin kan – i hvert fald ikke uden at der følger uønskede bivirkninger med.

Hvad er forskellen på CBD og almindelig ADHD-medicin

Mange folk er som regel altid lidt skeptiske, når de bliver anbefalet naturmedicin som et alternativ til den medicin, som de får ordineret via deres læge. Det ses også tit, selvom naturmedicinen ofte hjælper, uden at den har nogle af de bivirkninger eller negative sideeffekter, som den lægeordinerede medicin har det.

Flere undersøgelser har dog vist, at CBD olie kan have den samme effekt som specieludviklet ADHD-medicin, når det gælder om at stimulere hjernens produktion af dopamin og forbedre den samlede hjernefunktion hos patienten. Dette vel at mærke uden at have de samme bivirkninger, som den specialudviklede ADHD-medicin tit kan have.

Den traditionelle ADHD-medicin kan have bivirkninger i form af et nedsat aktivitetsniveau, hvorimod cannabinoiderne går ind og styrker dopaminniveauet, som påvirker både hukommelsen, den motoriske kontrol og koncentrationsevnen. Det har en direkte effekt på individets læring, søvnmønster og ikke mindst humørsvingningerne, som minimeres.

Mens medicinalindustrien har forsket i ADHD-medicin i flere årtier, så er den stadig ikke på samme stadie, når det gælder forskningen af CBD oliens fulde effekter på ADHD. Den tidlige forskning på området indikerer dog, at CBD har en gavnlig effekt på ADHD – en effekt som med tiden blot vil blive større i takt med, at man får en bedre forståelse af cannabinoidernes gavnlige virkning på lidelser og symptomer.

Allerede nu ved man dog, at CBD hverken skaber afhængighed eller giver psykoaktive virkninger hos brugerne, hvilket blev dokumenteret af WHO tilbage i 2017. WHO har endda anerkendt, at CBD olie har en række gavnlige effekter på flere lidelser. Det er blandt andet også derfor, at CBD olie er et sikkert alternativ, når det gælder symptombehandling på ADHD hos børn.

Hvad kan CBD gøre ved min ADHD?

I stedet for at lade sig begrænse af sin ADHD eller prøve at bekæmpe den med udsigten til en lang række bivirkninger fra ADHD-medicin, så kan du vælge en mere naturlig tilgang til at bekæmpe de symptomer, som du mærker via din ADHD.

CBD olien indeholder i modsætning til almindelig ADHD-medicin naturlige planteekstrakt, der allerede findes i din krop. Cannabinoiderne i CBD olien og din krop gør, at du naturligt og effektivt opnår den livskvalitetsgivende effekt, som er med til at minimere symptomerne på din ADHD.

CBD olien kan give dig en mere naturlig begrænsning af din ADHD, end lægeordineret medicin kan, da denne tit også uønskede bivirkninger. Du får dermed en forbedret livskvalitet med færre og mindre symptomer på ADHD, samtidig med at få slipper for bivirkningerne, når du tager CBD olie mod ADHD.