Raw Organics og Resea: Fælles indsats mod havplastik

Med en dyb forpligtelse over for miljøet tager Raw Organics, ledet af undertegnet, Jesper Thomassen, markante skridt for at bekæmpe plastforurening i verdenshavene. I samarbejde med Resea Project, en organisation fokuseret på at rense havene for plastik, viser Raw Organics, hvordan partnerskaber kan spille en rolle i miljøbeskyttelse.

Samarbejdets Begyndelse

I september 2022 iværksatte Raw Organics en kampagne i samarbejde med Resea Project, der fokuserede på at rydde havene for plast. Takket være kundernes støtte lykkedes det at fjerne 228 kg plastik, hvilket svarer til omkring 228.000 plastiksugerør. Denne indsats var koncentreret omkring Java i Indonesien, specifikt ved floderne Dadap River og Ciliwung River.

Fortsatte Indsatser

På baggrund af den første kampagnes succes, lancerede vi yderligere initiativer, hvor plastik blev fjernet for hver ordre i en begrænset periode. Denne form for kampagne er et eksempel på vores fortsatte forpligtelse til at hjælpe med at rydde op på vores jord.

Ud over Havrensning

Hos Raw Organics' har vi taget andre miljøinitiativer end havrensning. Vi har f.eks. plantet mere end 500 træer i Danmark via: "One Tree Planted" som du kan læse mere om her, vi støtter også Dansk Økologisk Landsbysamfund, som du kan læse om her. Sådanne tiltag er en del af en bredere strategi for at fremme bæredygtighed og socialt ansvar.

Dit køb gør en forskel

Vi understreger at alle der køber vores projekter, i et vis omfang, vil være med til at hjælpe sociale og bæredygtige intiativer som vi tager. Hver køb bidrager til vores indsats for at hjælpe til, hvor vi kan.

Nicklas Olsen
Jesper Thomassen Stifter af Raw Organics

Jesper Thomassen, grundlægger af Raw Organics, er en passioneret leder, der under sit lederskab visionært fokuserer på både menneskers velvære og miljøbeskyttelse. Hans tilgang sikrer, at Raw Organics kontinuerligt arbejder på at hjælpe mennesker på alle måder muligt.